Llongyfarchiadau i’r pum canwr ifanc dawnus sydd wedi cyrraedd cyngerdd terfynol Llwyfan Cantorion Cymreig eleni.

Bydd Sarah Gilford, Jessica Cale, Rachael Marsh, Osian Wyn Bowen a Rhys Batt yn perfformio yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd dydd Mercher 13 Mai 2020 i gyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan arweiniad Andrew Greenwood.

Bydd un o’r cantorion hyn yn cael ei ddethol gan banel beirniaid eleni i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd 2021. Ar y panel beirniaid eleni mae sêr yr opera Dennis O’Neill a Rebecca Evans, cyn cyfarwyddwr yr opera yn Nhŷ Opera Brenhinol Llundain Elaine Padmore, a David Gowland, Cyfarwyddwr Artistig Rhaglen Artistiaid Ifanc Jette Parker yn y Tŷ Opera Brenhinol. Cadeirydd y panel beirniaid yw Julian Smith

Dyma eich cyfle i glywed y genhedlaeth nesaf o sêr byd yr opera o Gymru.

Mae tocynnau ar werth yn swyddfa docynnau Neuadd Dewi Sant.

Ffôn: 02920 878444 www.stdavidshallcardiff.co.uk